Viesu grāmata
dzanis,  2014.11.23 10:53
Apsveicu ar atgrieshanos uz pjedestaala.Taa turpinaat
Johnk289 2014.05.19 17:39
Outstanding post, you have pointed out some fantastic points, I as well think this is a very great website. efbebeeeaekd
hilda 2014.03.22 06:28
Hey Harry - was going to text you but its too late now. Good luck in the morning on your race. Luv ya!!
fans ,  2014.02.04 20:04
Lai iecerētais izdotos ,turam īkšķus
fans,  2013.03.03 22:45
Uz Sočiem pēc zela
fans,  2013.02.10 20:14
Harald malacis , mums lie;s prieks
mamma,  2012.01.09 02:15
m??ie Har?a draugi ,kap?c nav zi?u
mamma,  2012.01.09 02:12
Paldies par sasniegumu Eiropas ?empion?t?!Tev ir tik stabili rezult?ti vis?s distanc?s,noteikti esi ieslidojis Pasaules elit?! T?di pan?kumi pa sp?kam tikai augst?k? l?me?a sportistam! Lai slava,Tev,m?s tikai varam m?l?t un apbr?not!
mamma,  2012.01.07 21:17
Apsveicu ar atgrieanos elit?! Super rezult?ts! Lai veicas r?t,turam ?k?us,bu?as.......
signe 2011.04.07 15:15
L?dz Tavai dzimanai v?l 4 stundas,m?? sveiciens dzimen?t?!!!!!Vesels,gudrs,talant?gs,smuks,harizm?tisks,jautrs,m??,.................vienk?ri HARIS Sveicu ar? br??a Helmuta v?rda dien?! Helmim fora davana san?ca!!!!!!!
Kaspars,  2011.02.23 20:02
Lielais sveiciens V?rda sv?tkos!!!
signe 2011.02.23 17:57
Sumin?ts v?rda sv?tkos! Lai visas v?lmes piepild?s! Daudz bu?i?u!
erv?ns 2010.10.26 03:35
Malacis br?l! Esmu lepns par un ar tevi! Visiem Ang?u draugiem st?stu k?ds man br?l?ns labs sportists, kop? sekojam tav?m gait?m! Apsveicu, labi noslidoji! Well done :) loking forward
Inga,  2010.10.24 17:20
Hari - turi buras un LV karogu augstu paceltu + gaid?sim tevi iek to LV ;)
erv?ns 2010.10.23 16:35
Nov?lu veiksmi! Turam ?k?us!!!
mamma,  2010.10.23 01:33
Lai veicas! M?lam ,Tevi,nov?lu mieru pirms starta,esi dzird?gs,lai labi sl?d ,lai ledus ne?tv?sina,bet dod karstumu Tev! M?lam!
Haralds 2010.10.24 16:54
MERCI! :D
ervins 2010.10.15 22:25
Cau bracka!!! Malacis!! Apsveicu tevi ar jaunajiem panakumiem, jaunaja sezona!!!! Ka jau saka ka sezonu saksi ta to ari pavadisi!! Novelu izturibu, speku, neatlaidibu!!!! Mes ar tevi!!
Haralds 2010.10.24 16:53
Paldies tev bra?ka!
edv?ns ,  2010.09.30 18:13
lai veicas
#01,  2010.04.07 15:01
Happy b-day, haralds ;))
dzanis,  2010.04.07 14:05
Daudz laimes dzimanas dien?
zalitis,  2010.03.10 23:06
Krav? mantas un brauc shurp :D
mamma,  2010.03.03 22:27
Gaidam,Tevi m?j?s!
Miera ielas blice,  2010.03.02 13:47
Tagad tad nu tu kaut ko v?l pasporto, padarbojies un tad nu tevi GAIDAM Latvij? :)
Annija 2010.03.01 19:44
Super sniegums Vank?ver?! Lepojos! ;)) MALACIS!
Santa,  2010.02.28 00:51
Harald, Tu vienk?ri esi malacis!!! ;)
Dace Milberga 2010.02.27 07:15
Skaists skr?jiens! Paldies par c??u, ko m?su ac?m neliedzi. Tu esi malacis, Harald, viens no desmit ?tr?kajiem pasaules puiiem! Fiksais naz?tis :):):) Prieks un lepnums k? p?rst?v?ji Latviju. Gods godam c?n?jies! Nov?lu Tev vesel?bu, tic?bu sev un c??assparu vienm?r, lai ar paceltu galvu turpin?tu ce?u uz zvaigzn?m! Tev tik daudz v?l ir priek?, ka nesp?jam sagaid?t n?kamos Tavus startus un sasniegumus. Lai veicas! ;):*
Aiga 2010.02.26 23:26
S?ku tur?t ?k?us. Visas lab?s domas un veiksmes v?l?jumi, lai odien kop? ar Tevi!
mamma,  2010.02.26 14:58
www.diena.lv sporta sada?? lieliska Liepi?a fotogalerija par startu ,iek??anai 1/4 fin?l?
Art?rs 2010.02.26 13:09
Malacis! Turies, vec?t!
mamma,  2010.02.25 20:10
Skaisti,droi un stabili! T? turpin?t,Tev izdosies! M??i sveicieni ar? no kaimininiem ,visiem patiess prieks par Tevi! Bu?as!!
Juta,  2010.02.25 19:09
Apsveicu ar iek??anu 1/4 fin?l?! Sestdien par tevi tur?u ?k?us un protams skat?os!!!!! Lai veicas! :*
Santa 2010.02.25 11:19
Jeeeeah well done!Tev izdevas, turesim ikskus lai izdodas ari Sestdien!!!!!!!
zalitis,  2010.02.25 10:14
vohoooo malacis :)
Kristine 2010.02.25 07:17
Malacis par nopelniito iespeeju starteet 1/4 finaalaa piektdien. Ciitiigi sekojam visiem taviem startiem un sacensiibaam. Sveiciens no latvieteem Atlantaa! Turam par tevi iikskjus un ceram uz medalju!!!!
Dace Milberga 2010.02.25 05:50
Apsveicam, no sirds apsveicam Tevi ar iek??anu 1/4 fin?l?! Tu esi lielisks! M?s par Tevi Haraldi? k? alla visus ?etrus turam! :)) Lai veiksme ir Tava sabiedrot? sestdien! ;) P.S. Ar pag?juo v?rda dieni?u!
Edgars&Laura,  2010.02.25 04:18
Apsveicam ar iek??anu 1/4 fin?l? 500m. Ide?ls skr?jiens. Malacis :):)
mamma,  2010.02.24 19:20
m?s onakt ?k?us tur?sim un cer?sim,un v?l?sim,lai izdodas tas brauciens labs,lai konkurentiem nevedas.... M?lam Tevi,bu?as un uz prieku!
Lelde un Ieva,  2010.02.23 23:28
M?? sveiciens Haraldu Haraldam v?rda dien?! Bu?as! un ceturtdien salauz slidu :)
Daira,  2010.02.23 20:52
Sveiciens Olimpietim sv?tkos!=) tur?s!
LiLii 2010.02.23 15:43
(: Savs V?rds Ir Skaisti J?nes, Tu Skaisti Vi?u Nes! K? Trauku Pilnu Gaismas Un Pilnu Pasaules! :)
LacosteRD 2010.02.23 15:06
Esi v?rietis gr?c?gs, esi lepns un sp?c?gs, Esi putna sp?rni, kas v?zien? atvilkti. Dr?ksti visu, ko v?rietis dr?kst, Celies augstu, lido t?lu, esi laim?gs! Sveicieni v?rda dien?! :=)
Alvis,  2010.02.23 09:51
Katru r?tu sagaid?t ar prieku, Katru vakaru - ar gandar?jumu, B?t droam par r?tdienu, Bet veselam un laim?gam katru dienu. Sveiciens v?rda sv?tkos!
Dace Milberga 2010.02.21 18:21
Nekas, Harald! Svar?g?kais ir k? p?c kritiena sp?jam piecelties. ;) Un Tev v?l priek? 500m distance - ?k?i tiek tur?ti un visas lab?s domas par TEVI! Turies un NEKAD NEPADODIES!
REINIS 2010.02.21 14:19
HARI ES TEV TICU UN VISA KALVENE
Haralds Silovs,  2010.02.21 10:52
www.twitter.com/SilovsH
Uva 2010.02.20 23:42
Turies, Haraldi?! Par?di vi?iem visiem, kas ir ?sts latvietis! :) M?s visi piln? sast?v?, ieskaitot 2 ned??u veco Martu Kristi?nu, b?sim kop? ar Tevi. M?s zinam, ka Tu vari.
Haralds 2010.02.21 10:41
Paldies, turamies kop?gi!
LiLii 2010.02.20 20:12
(:Gan roku, gan k?ju ?k?i - par Tevi Harald!!!:)
Haralds 2010.02.21 10:49
:) :) :)
Dace Milberga 2010.02.20 18:48
Harald, m?su ?imene tur par Tevi visus ?k?us - katrs chetrus ;) Tev ir pa sp?kam tas, ko m?s v?l aptvert nevaram! Lai izdodas pirmais skr?jiens un ledu n?kas ?elt gan pusfin?l?, gan fin?l?! Iztur?bu, v?su pr?tu un karstu sirdi pret? sasniegumiem! ;) Mums - Latvijai Tu jau esi zelts! ;)
Haralds 2010.02.21 10:45
Paldies, tev un tavai ?imenei par atbalstu!
LacosteRD,  2010.02.20 16:57
Harald, onakt Latvija par tevi tur?s ?k?us!!! Lai veicas c??? ar sp?c?gajiem konkurentiem! M?s ticam!
Haralds 2010.02.21 10:49
Pateicos! :)
Naomia,  2010.02.20 13:38
?au Harald! Turam par tevi ?k?us, lai tev labi sl?d.
Haralds 2010.02.21 10:48
?au! :) Paldies, sl?d ?oti labi un odien pat p?r?k labi, tikai nepareizaj? virzien?.
Digna 2010.02.19 23:03
Lai J??u laik? veiktais iztur?bas brauciens (ar KVR posmu augstu virs koku galotn?m ) ir labs pamats lai notur?tos spic? Vankuver? !!!
Haralds 2010.02.21 10:43
Vasar? padar?tais tagad k? reizi noder ;) Paldies, Digna.
kamilla 2010.02.19 10:23
apsveicu harald t? tik turpini m?s par tevi grib?tos pateikties Haralda mamai par tik super?gu d?lu k? haralds .
Haralds 2010.02.21 10:46
Mammuc?t un papuc?t, paldies jums!
sabucis,  2010.02.18 14:15
super harald ta turet es un mana best frend annucis turesim ikskus par tevi .tev jauzvar.ja super.
annucis,  2010.02.18 14:11
tu esi superigs 'sorttrekists es pat par tevi tureju ikskus majas pie tv tad kad tu biji vankuvera 2010.forsi super lieliski.
mamma,  2010.02.18 11:43
Haraldi?! Tu noteikti vari pieveikt konkurentus! Esi nosv?rts,stiprs,vilt?gs,k? lapsa! Veiksmi n?koaj? start? 21.febru?r?! M?s esam ar Tevi,m?lam!
syyk,  2010.02.17 23:07
Good luck Harry!
Inga,  2010.02.17 22:21
Liels prieks par taviem sasniegumiem. Un tava bijus? skola ar? tur ?k?us! Tur ir plak?ti, izgriezumi pie sien?m, piemin un run?... :)) Visi priec?jas par taviem sasniegumiem! :) Lai veicas turpm?kajos startos! :) Ik?i tiek tur?ti! :)
L?dzj?t?ja,  2010.02.16 08:34
odien visi urn?listi sauks: Vank?veras fenomens atkal brauks! Divi starti dien? Haraldam ir nieks Un par sasniegumiem mums liels prieks !
Latvijas Jaunieu un junioru b,  2010.02.14 23:12
S?kums tie?m labs, lai n?kamajos startos san?k par?d?t savu lab?ko sniegumu!
Latvijas Jaunieu un junioru b,  2010.02.14 23:10
Ies?kums ir tie?m labs, lai izdodas ar? n?kamajos startos par?d?t to ko sp?j un v?l bi?i?!
Pr?tv?ders,  2010.02.14 20:56
ortrek? vienk?ri aizb?dz no konkurentiem jau no paa starta. Tev tak fenomen?la ?truma iztur?ba. Pa?em konkurentus uz izbr?nu, jo neviens negaida, ka k?ds tik nepareizi dar?tu ;))) Paldies par Latvijas v?rda neanu pasaul?! Paldies par sporta populariz?anu! Lai veicas! V?l uz slid?m ir hokejs un dai?slidoana. Padom? ar? par to ;)
Usein Bolt,  2010.02.14 20:45
You are stronger than you think! Good luck! Fingers crossed. ...from Jamaica.
M?ris 2010.02.14 20:37
Malacis! Lai, veicas!
falcoo 2010.02.14 20:00
davaj Hari gaidu no tevis medalju-zinu ka tu vari
Dace Milberga 2010.02.14 19:51
Haralds ir lielisks un tie?m FENOMENS! Kaut visi to saprastu, v?l jo vair?k sporta urnalisti, kas, diemz?l, vair?k sp?j kritiz?t, neka nov?rt?t. Latvija, visa Latvija par Tevi, Harald, tur ?k?us. Pat visus chetrus ;) Iztur?bu, paciet?bu un vesel?bu! V?su pr?tu un karstu sirdi! Lai veicas!!! ;)
Aija,  2010.02.14 19:48
HARALD,J?S LIEKAT K?RT?JO REIZI NO JAUNA LEPOTIEM MUMS PAR TO, KA ESAM LATVIEI! NOV?LU K?DU NO VANK?VERAS MEDA??M!
Rietumu ?iule 2010.02.14 19:47
Smalki! :) Iztur?bu!
Ren?rs 2010.02.14 19:46
skaists sports un skaists Haralda slidojums! atceros no 80to gadu s?kuma, kad kop? ar vecot?vu sekoj?m l?dzi ?trslidoanai pasaules ?empion?tos un Olimpiskaj?s sp?l?s, sp?c?gakie slidot?ji vienm?r bija holandieiem, kur ?trslidoanas trad?cija ir dzi?a kop aizsaluo kan?lu slidojumiem, vien?gie, kas reiz?m var?ja tur?t l?dzi tajos laikos bija jap??i, krievu un v?ciei. Prieks, ka tagad ar? Latvija tiek p?rst?v?ta aj? gracioz?j? sporta veid?! Turam ?k?us!
Ilm?rs,  2010.02.14 19:45
Malacis, apsveicu t? turpin?t.
Inga 2010.02.14 19:41
Tagad visi zin, kas ir HARALDS SILOVS. M?s lepojamies ar tevi. Izcils sniegums 1500 m distanc?. Lielu veiksmi ar? turpm?k!
inese,  2010.02.14 19:40
Veiksmi!!! Turam ?k?us Latvij?.
Dace,  2010.02.14 19:38
M?s lepojamies ar Haralda pan?kumiem,lai veiksme turpm?k!!!
schh 2010.02.14 19:36
paldies, ka liec Latvijai lepoties ar Tevi! veiksmi un ne asakas!
Diimons :) 2010.02.14 19:35
Prieks par Haraldu!!! (party) malacis :) beidzot ir p?rst?vis ne tikai biatlon? vai hokej?.. bet ar? orttrek? un ?trslidoan? :) Nov?lu veiksmi turpm?k.. ;) T? tik turpin?at :) Latvija iepaz?is kas ir HARALDS SILOVS :D ;)
Sab?ne 2010.02.14 19:34
M?s visi turam ?k?us par Tevi.
aiga 2010.02.14 19:34
Visa m?su ?imene priec?jas un j?t l?dzi visos startos! Lepojamies! M?s slidojam uz viet?j? d??a ledus. Ar? tas ir fori! V?lam veiksmi ar? turpm?k!!!
Hattrick 2010.02.14 19:33
lai treshdien izdodas teleporteeties
zalitis,  2010.02.14 18:43
Prieks par Tevi, malacis, rikt?gs uztraukums un nervi beigti skatoties TV :D
Edijs,  2010.02.14 17:47
Jaut?jums! Ja treners nosk?tos, vai netiktu ieg?tas p?ris liekas sekundes simtda?as? :)
mamma,  2010.02.14 16:27
nakts notikumi bija fori! Zini,Tu vari v?l,jo Tev ir iek?! Izskat?jies lielisk? form?!Lai veicas n?koajos startos! M?lam,Tevi,bu?i?as!!!
Leon 2010.02.14 12:03
Hi, here's an item about Haralds' achievement to do 2 Olympic disciplines on one day: http://nos.nl/os2010/video/136642-twee-disciplines-op-een-dag.html And lots of good luck in the next events!
Paul Verlaan 2010.02.14 11:04
Hi Haralds: I am a volunteer at the Vancouver games. You gave us a watch you had found in the dressing room at the Killarney Arena on Friday. I thanked you, and said your name ... you looked pleasantly surprised! You should not be, as you are becoming well known around here. After today, skating in your 5000m race in Richmond, then your short track race later in the same day, everyone will now who you are!! That is a first, as you must already know, so congratulations and best of luck! Paul
Liva ,  2010.02.14 09:44
Hei, hei nakts nav g?l?ta uz Tevi skatoties, Tu esi m?su visu LIELAIS LEPNUMS un PRIEKS ;))) Lai labi sl?d un mazie korejiei nelien priek?! Bu?as!
Lelde un Ieva,  2010.02.13 23:59
m?s ar Tevi! veiksmi Vank?ver?! :)
Santa 2010.02.13 19:23
Hi Hari!Turu par tevi ikskus-lai izdodas!Im sooooo proud of you :))))
mamma,  2010.02.13 11:53
lielie stari ir kl?t! M??ais,visi esam ar Tevi,turam ?k??us,zinam,ka viss b?s labi!Tev noteikti izdosies,jo ilgi esi g?jis uz m?r?i!Lai lauvas sirds,t??era ?trums un iztur?ba! Bu?as...............
zalitis,  2010.02.13 10:34
Hei! Hari, eit Tev ir daudz fanu ! Turies ;)
Inga,  2010.02.12 11:58
HARI.. Atceries, ka ar ?ENI?LIEM cilv?kiem notiek ?ENI?LAS lietas!!! Tev izdosies!! ar cie?u, mier?gie!
Hilda 2010.02.12 01:31
Hey Harry! Hope all is going well. Saw you on the National News last night. You were skating S.T. -looked good. Looking forward to watching your races Saturday. Good luck!!! BFN Hilda
Velta 2010.02.11 15:00
Apsveicam ar pirmaj?m olimpiskaj?m sp?l?m Tav? m?? !Visi tur?sim ???us par tevi ! Negul?sim lai redz?tu tieraid? !Bu?as! Naomia ,Velta
mamma,  2010.02.11 12:30
Atlicis maz laika l?dz lielajam startam garaj? distanc?! Visi tur?sim ?k?us ,lai veiksme ir ar Tevi,lai iztur?ba,start?jot 2 sporta veidos,lai iglas k?jas un miers sird?!Piepildi savus sap?us,k? nek? pirm?s Olimpisk?s sp?les Tav? m??!!!!!Un,lai dievi st?v Tev kl?t! M?s Tevi m?lam,lai veicas!
FANS,  2010.02.07 16:28
lai piepild?s visas ieceres ! turam ???us
mamma,  2010.01.09 21:19
?au,m??ais! Jauki skat?ties kl?tien? k? Tu slido garo apli..........Esi sp?c?gs,izskat?s,ka tikai j?apma??s un noteikti b?s! M?s Tevi m?lam un atbalst?sim vienm?r!
Baiba,  2009.12.16 12:18
Malacis, t? turpini tik uz prieku :)
J?pis,  2009.12.05 21:03
Labs . Davaj HARALD. Lai veic?s. Turam ?k?us.
mamma,  2009.11.12 11:21
Turam ?k?us atkal odien! Lai laba veseliba!Viss izdosies m?s ar Tevi!!!!!!!!!!!! bu?as
mamma,  2009.11.05 14:30
turam ?k?us par Tevi! odien 15.00 p?c m?su laika Tev ir viens no svar?g?kiem startiem! Lai iglas k?ji?as un veiksme uzsmaida! Bu?i?as
Ansis Robs 2009.10.17 00:57
Cau! Skate fast, turn left!
Antons 2009.09.28 21:36
Apsveicu ar pan?kumiem pasaules ?empion?t? k? vien?gajam un lab?kajam no Eiropas. Nov?lu labu vesel?bu un turpm?kos pan?kumus. Antons
signe 2009.09.28 20:10
m??as bu?i?as ,sasniegt tik labu rezult?tu p?c s?ra darba.tas ir lieliski.........m?lam
Baiba,  2009.04.07 10:25
Daudz laim?tes Dzimanas dieni?? :) lai piepild?s katrs sapn?tis un lai veiksme vienm?r blakus st?v sport?, lai Tev izdodas sasniegt iecer?to :)
fani,  2009.03.06 14:06
GO GO GO Harriiiiii! Turam iikshkus!
signe,  2009.02.26 19:08
apsveicu ar atgrieanos Eirop?! Lai laibi sl?d uz V?nes ledus!Pasaules ?empis nav joks!Tren?jies un lai viegli adapt?ties Eiropas laika josl?!Bu?as..................
Ka?s?C,  2009.02.25 01:33
Piedod par kav?anos,bet sveiciens V?rda Sv?tkos ar? no manis!!!
signe 2009.02.24 10:09
Cau,mi?ais! Vakar jau apsveic?m Tevi v?rda dieni??!M?lam Tevi,tiksimies jau V?n?....Tren? k?ji?as lai iglas Pasaules ?empion?t?..Bu?as
Alvis 2009.02.23 16:40
Kalend?rs ir ?oti p??p?gs Jaunas zi?as v?st?t steidz, T?p?c odien, tiei odien, Tevi v?rda dien? sveic.... Sveiciens sv?tkos! Ausma?i Rend?
Haralds 2009.02.23 21:29
Paldies un sveiciens Ausma?iem Rend?, dr?z tiekamies!
Alvis 2009.02.23 16:40
Kalend?rs ir ?oti p??p?gs Jaunas zi?as v?st?t steidz, T?p?c odien, tiei odien, Tevi v?rda dien? sveic.... Sveiciens sv?tkos! Ausma?i Rend?
Velta Fogele 2009.02.23 13:10
Sveiciens v?rdi?sv?tkos!Apsveicu!
Haralds 2009.02.23 21:30
Paldies! Sveiciens Jubil?rei Dzimanas Dien?! :)
Jusis,  2009.02.12 18:16
Hari, Olimpi?d? ar? ?trslidoan? mauksi;)?
Haralds 2009.02.12 19:20
Ir radusies ?da doma, ta?u tas v?l ir j?apsprie kop? ar treneri, t?p?c uz o jaut?jumu pagaid?m konkr?tu atbildi nevaru sniegt.
Galka,  2009.02.09 11:27
Priec?jas un v?ro( web camer? ) ..hehe.T? k? pasmaidi
Haralds 2009.02.09 22:22
Smaidu! :)
Jolanta,  2009.02.09 11:07
Laboji mana t?va pirms 33 gadiem uzst?d?to rekordu:-) Apsveicu! (No vi?a ar?).
Haralds 2009.02.09 22:20
Paldies, ?oti pat?kami no Jums dzird?t! Protams, ar? visu cie?u J?su t?vam! Rekorda ?panieks veselus 33 gadus, tas jau ir v?lviens rekords!
mamm?te,  2009.02.08 19:46
liels prieks par Tevi!Lepojamies ar pan?kumiem ?trslidoanas sacens?b?s!bu?i?as m??ais un rull? tik t?l?k!
Haralds 2009.02.09 22:21
Paldies mamm?t! J?s pai lab?kie man!
Edijs,  2009.01.17 17:18
zini, mana kljuuda, nevis "lapa lapa", bet biju domaajis "laba lapa", sor par kljuudu! ;) :D
Haralds 2009.01.17 17:22
Nu otrs variants ari bija labs :P
Edijs,  2009.01.17 16:44
zdrastvuj trenjer! :) Apsveicu ar titulu, tagad veel kopveerteejumu vajadzeetu panjemt! ;) P.S lapa lapa! ;)
Haralds 2009.01.17 16:53
Paldies :) jaa, jaa lapa tiks papildinata ar svaigaku info un bildem ! ;)
step,  2009.01.17 15:59
nu malacis veci! :D
Haralds 2009.01.17 16:53
Gracie!
Reinis 2008.12.15 18:03
oho! rikt?gi pa iko!!! apsveicu!!!
Edgars,  2008.11.30 21:44
Apsveicu ar m?jaslapu, pai kaisl?g?kie fani ar? tikui bild? :) Lai veicas Jap?n?!!!
signe 2008.11.25 21:50
?au mans m??ais slidot?js! Lai veicas, jo Tu esi peln?jis uzvaras un uzvaras! Tavs darbs bijis tik intens?vs un gr?ts,laiks veiksmes stundai!!!!!!Jauki,ka Tev ir m?jaslapa!!!bu?as,bu?as,bu?as!!!!!!!!mamm?te
Inga,  2008.11.21 09:12
Kikiiii - hi5 ;)
kikii 2008.11.20 22:28
ja kaut ko loti veelas, tas piepildoties...tici ka vari, jo es vienmeer ticu, ka TU vari- lai sliid...:)
Atatta :*,  2008.10.30 18:45
Turies stipri, slido ?ipri! (",)
Inga,  2008.10.29 10:40
Eu nu Tu jau zini.. vienm?r lepna par Tevi jaukais cilv?k... ;)
Edvins 2008.10.28 18:22
Apsveicu ar jauno m?jaslapu
Inta,  2008.09.17 18:37
Liels prieks par tevi!!! Apsveicu!!!
Anita,  2008.09.17 15:58
Apsveicu Latviju!!!
Haralds 2008.11.20 13:00
Paldies!!
Vārds   E-pasts 


 Ievadiet izteiksmes atrisinājumu  
04. Februāris 2014 
Haralds Silovs stays positive and confident (8)
Video:

http://www.youtube.com/watch?v=2lLXqmfRgdA

24. Maijs 2013 
Follow on Twitter (19)
05. Marts 2013 
Video intervija (12)
Haralda Silova intervijas video.
Jaunumu arhīvs

Haralda Silova blogs

Treniņi un sacensības, iespaidi un komentāri. Interaktīvā sarakste.
Copyright: Haralds Silovs 2008
Izstrādāja: majaslapa.lv холошня >